Hålsågset HM XL Bygg 35-133 mm, 15 delar

Hålsågset HM XL Bygg 35-133 mm, 15 delar

Artikelnummer: 351090835133XL

Ett perfekt verktyg för installation och håltagning.

  • Används i alla typer av trä, den speciella vinkeln på HM-skären säkerställer minimal dammutveckling (skärflis), hålsågen skär sig fri från materialet
  • Ingen missfärgning av träet på vid användning av HM-hålsågar
  • Inga fastbrända fibrer på HM-hålsågen
  • HM-hålsågen blir inte varm, hålsågen kan beröras omedelbart efter användning
  • Drill & Drop-systemet är underhållsfritt.


Innehåll:

  • 12 stk. HM Hålsågar: 35, 40, 51, 57, 60, 74, 84, 92, 105, 114, 133 mm
  • 1 stk. Centrumborr HSS DDH2MP t/HM 32-330mm - 10mm Skaft
  • 1 stk. Centrumborr Mur DDH2MPCT t/HM 32-330 mm - 10 mm Skaft
  • 1 stk. Centrumborr XL HSS DDH2XLMP 32-330 mm - 10mm Skaft ProFit
  • 1 stk. Centrumborr XL Mur DDH2XLMPCT 32-330 mm - 10mm Skaft ProFit

Levereras i ProFit stora blå plastväska


EAN-nr.: 8714757006537